≡ Menu

Typer af brænde

Brænde, træpiller eller briketterHer i Danmark benytter vi flere forskellige typer af brænde når der skal fyres op i de danske hjem. Langt de fleste er koblet på et fjernvarme anlæg hvor de får det varme vand direkte ind i huset og derfor ikke skal bekymre sig om brændsel. Men der er stadig mange som ikke er koblet på et fjernvarme anlæg og derfor selv må sørge for varmen eller de vælger at supplere fjernvarmen med en pejs eller fyr. Der findes også stadig mange som fyre med olie eller gas men den vælger vi at se bort fra i denne her artikel. Vi ser i stedet nærmere på nogle af de mest benyttede typer af brænde i Danmark.

Fast Træ

I denne kategori finder vi alt lige fra bøgebrænde til birk. Her er det tale om enten kløvet træ eller rester af brædder og lægter. Hvor meget man får ud af disse af afbrænde fast træ afhænger helt af hvor tørt det er og hvad type. Hvis vi ser lidt nærmere på trætyperne:

Bøgebrænde:
Brænde der fremstillet af bøgetræ er ofte rigtig godt til brug i f.eks brændeovne, pejse og brændefyr, da bøgen er en tung træsort med en høj brændværdi. Det er Europas tætteste løvtræssort og derfor en af de typer af træ som egner sig bedst til brænde.

Ask:
Ask er som bøgen, en af de tunge træsorter med lang brændetid og derfor også meget velegnet til brændeovne og fyr, samt til hygge i pejsen.
Ask kombinerer nogle af bøgetræets og birketræets gode egenskaber som gør at man får en forholdsvis tynd bark, en tæt massefylde samt et elegant udseende hvilket gør at denne type brændsel er yderst eftertragtet som pejsebrænde.

Løvtræ:
Løvtræ er et begreb som dækker over forskellige brændesorter. Her i Danmark er de mest almindelige typer af løvbrænde er eg, ask,avnbøg, bøg, birk og rødel.
For mange er løv noget man betragter som billigt brænde og ofte benyttes løv mest til at fyre for hyggens skyld. Dette skyldes at løvtræ ofte er lettere brændesorter og derfor har en mindre brændeværdi end f.eks. bøgebrænde.

Briketter

Træbriketter er som regel sammenpresset savsmuld, trærester, spåner fra fyrretræ og blandet løv træ. Det vil sige at briketterne er groft sagt rent savsmuld og træspåner uden nogle typer af lim, som er presset til træbriket under meget højt tryk. Kvaliteten af disse briketter variere meget alt efter hvad type af træ der er brugt i fremstillingen, fordelingen af spåner og savsmuld samt hvor tørt træet har været.
Der findes flere forskellige typer af briketter, i Danmark benytter vi mest de lyse savsmuldsbriketter, men også de mørke som ofte er lavet af forskellige typer af hårdttræ og derfor giver en rigtig lang brænde tid. Træbriketter bruges hovedsagligt i brændeovne og pejse.

Træpiller

En anden type af brænde er de såkaldt træpiller. Disse fremstilles ligesom briketterne hovedsaglig af savsmuld, men her benyttes oftest savsmuldet fra møbelindustrien da kvaliteten af træpiller ofte er noget højrerer end ved briketter. Træpiller benyttes mest til brændeovne og brændefyr til varme frem for hygge.